Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thấp chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng


2- Phạm vi sử dụng thông tin

 


3- Thời gian lưu trữ thông tin

 


4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân


5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 


6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng