Chính Sách Bảo Hành Túi Vải Không Dệt - Vinpack

 22:52 04/01/2016

Tất cả các sản phẩm túi vải không dệt của Thế Giới Túi Vải đều được bảo hành trong thời gian 01 năm kể từ ngày sản xuất.