Phòng Kế Toán

Phòng kế toán là một trong những phòng có chức năng và nhiệm vụ quan trọng trong công ty, giữ vai trò tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty về tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện các công tác quản lý về tài chính và kế toán của công ty, thực hiện những công việc chuyên về nghiệp vụ tài chính – kế toán theo đúng quy định. Luôn hỗ trợ, chịu trách nhiệm và cam kết cho nhà phân phối những chính sách bán hàng, giá cả cạnh tranh để phân phối hàng hóa. Chính sách chiết khấu bán hàng dành cho đại lý, về giá cả, bảo mật thông tin khách hàng và hỗ trợ cho đại lý trong những trường hợp bất khả kháng, ưu đãi về công nợ. Đóng thuế đầy đủ, kinh doanh đúng pháp luật. Báo cáo thuế minh bạch rõ ràng. Thế Giới Túi Vải Hiểu rằng việc đóng thuế góp phần giúp phát triển đất nước

Ngoài ra bộ phận kế toán là nơi đáng tin cậy nhằm bảo toàn và phát triển nguồn lực tài chính của doanh nghiệp, nơi sẵn sàng đáp ứng kịp thời và đầy đủ các thông tin, giải pháp và nguồn lực tài chính của công ty. Bộ phận kế toán sẽ cùng với các bộ phận khác tạo nên một cấu trúc bền vững trong công ty, hỗ trợ nhau để đạt được hiệu suất công việc cao nhất.

 

error: Content is protected !!