Tham gia các hoạt động cộng đồng

Công ty cổ phần Thế Giới Túi Vải với mục tiêu xây dựng nét văn hóa sử dụng túi tái sử dụng vì môi trường nên chúng tôi luôn mong muốn ủng hộ các chương trình hoạt động thiện nguyện vì ý nghĩa chia sẻ và góp phần cho những điều tốt đẹp

5b5104980ad47cde3299e3ebe24103f5

Hoạt động cứu trợ thực phẩm cho khu vực cách ly Covid

f6493c569404ac75f974835fedbbaa08

Đến giao từng khu vực cách ly

635a444fcfc4024601484b4848da8cc6

Triệu bữa cơm – Ấm áp và ấm no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!